14 พฤศจิกายน 2560นางสาวสลักเพ็ชร์เลขาสำนักงานมาตราฐานสินค้าและอาหารแห่งชาตได้เดินทางเป็นประธานปิดงาาน"การประชุมเชิงปฎิบัตรการหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรด้านมาตราฐานสินค้าเกษตร GAPพืชอา

 

 

14 พฤศจิกายน 2560 นางสาว สลักเพ็ชร์ เลขาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ ได้เดินทางเป็นประธานเปิดงาน

"การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP พืชอาหาร"

โดยสำนักงานสินค้ามาตรฐานเกษตร และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2560

ห้องกัลป์พฤกษ์โรงแรมทีเค.พาเลซ โฮเทล & คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ฯ