ข่าวสาร - โปรโมชั่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

19   กุมภาพันธ์  2561   นางอาทิตยา สุธาธรรม รองอธิบดีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ได้เดินทางมาเปิดงาน    "กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมทีเค. พาเลซโฮเทล&คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

17   กุมภาพันธ์   2561    ธีม "Chinese New Year" ปาร์ตี้ สีแดงก็มาค่ะ ลูกค้า AFS จำนวน 44 ท่าน อาหารประเภท Thai Buffet Dinner ห้องกัลปพฤกษ์ 1 ขอบพระคุณที่ให้ความไว้วางใจโรงแรมทีเค.พาเลซ โฮเทล & คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02 574 1588#ฝ่ายขายยินดีให้บริการค่ะ

คุณทวีศักดิ์ และคุณธีระพัฒน์ พันธุ์เสงี่ยม ได้เป็นผู้นำพนักงานโรงแรมทีเค.พาเลซฯ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ิทธิ์เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน

   

14   กุมภาพันธ์  2561   ภาพบางส่วนชองทีมฝ่ายขาย ได้ออก Sales Blitz ลูกค้าเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนในวันแรกค่ะ เฮงๆรวยๆนะคะTK. PALACE HOTEL & CONVENTION

   

   

 

 

"  ซินเจียยู่อี่   ซินนี้ฮวดไช้  "   จากใจฝ่ายบริหาร ,ทีมงานฝ่ายขายและการตลาด TK. PALACE HOTEL & CONVENTION  ร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่จีน 2018 และขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ ที่ให้ความไว้วางใจในการบริการของเราคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาในปีใหม่นี้ มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีร่ำรวยตลอดปีค่ะ

 

13   กุมภาพันธ์   2561   นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน "โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและให้คำแนะนำด้านเกษตรอินทรีย์" ห้องทีเค. คอนเวนชั่น โรงแรมทีเค.พาเลซ & คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

6   กุมภาพันธ์   2561    นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เดินทางเป็นประธานเปิดงาน "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ" จัดขึ้นระหว่างวันที่   6-7 ก.พ 2561   ห้องแวนด้า โรงแรมทีเค.พาเลซโฮเทล & คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

1 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทย์ กำจัด รามกุล หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข ได้เดินทางเป็นประธาน การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ การจัดการความรู้ และนำเสนอผลงาน การจัดการความรู้ กระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2561" (การสร้างคุณอำนวยการจัดการความรู้) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องราชาวดี โรงแรมทีเค.พาเลซฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ