16 พฤศจิกายน 2560 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน

 

 

16 พฤศจิกายน 2560 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน งานสัมมนา "เรื่อง ทุกมาตรฐานการจัดเก็บ และการกระจายสินค้า360 องศา ทั่วโลก"โดยสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโล และห้องเย็นจัดขึ้นที่ห้อง แวนด้า โรงแรมทีเค.พาเลซโฮเทล &คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ