ข่าวประจำวันที่  28   มีนาคม  2561
คุณภัทรานิษฐ์ ถิระประเสริฐชัย Director of  Marketing , คุณสุชาดา พุทธเจริญ Director of Sales และทีม PR โรงแรม TK. Palace Hotel & Convention เข้าพบสื่อมวลชน ช่อง 7 สี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะ

 

ข่าวประจำวันที่  28   มีนาคม  2561
ในนาม TK. Palace Hotel & Conventionนำโดย คุณ ภัทรานิษฐ์ ถิระประเสริฐชัย Director of Marketing ,คุณ สุชาดา พุทธเจริญ Director of Sales และทีม PR ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 54 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2561

ข่าวประจำวันที่  27   มีนาคม  2561
โรงแรมทีเค. พาเลซ โฮเทล & คอนเวนชั่น ได้ให้การต้อนรับ นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และ นางพรประภา แก้วกล้า ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการคุมประพฤติ ประธานพิธีเปิด และผู้กล่าวรายงาน โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดระหว่างประเทศอาเซียน ของ “กรมคุมประพฤติ” และขอขอบคุณ หน่วยงาน “กรมคุมประพฤติ” เป็นอย่างสูงนะคะ ที่ให้ทางโรงแรมของเรา ได้ดูแลและให้บริการหน่วยงานของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ดูแลและให้บริการในโอกาสต่อไปค่ะ

ข่าวประจำวันที่  24   มีนาคม  2561
ขอขอบคุณ นางอุมาพร พิมลบุตร และ นายบรรจง จำนงศิตธรรม  รองอธิบดีกรมประมง ประธานพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดการประมงแนวใหม่ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1  หน่วยงาน “กรมประมง” เป็นอย่างสูงนะคะ ที่ให้ทาง โรงแรมทีเค. พาเลซ โฮเทล & คอนเวนชั่น ได้ดูแลและให้บริการหน่วยงานของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ดูแลและให้บริการในโอกาสต่อไปค่ะ

 

ข่าวประจำวันที่  22   มีนาคม  2561
ทีม PR & Marketing พบสื่อมวลชน   ขอขอบคุณ คุณชุลีวันท์ มายะการ Thai PBS    เป็นอย่างสูงนะคะ ที่ให้การต้อนรับ ทีม PR & Marketing  TK. Palace Hotel & Convention อย่างอบอุ่นค่ะ

ข่าวประจำวันที่  22   มีนาคม  2561
ทีม PR & Marketing พบสื่อมวลชน   ขอขอบคุณ คุณพรอัปสร นิลจินดา  ผอ.ส่วนผลิตข่าว และทีมผู้ประกาศข่าว ช่อง 11กรมประชาสัมพันธ์นะคะ ที่ให้การต้อนรับ ทีมงาน PR & Marketing  TK. Palace Hotel & Convention  อย่างอบอุ่นและเป็นกันเองค่ะ

 

ข่าวประจำวันที่  22   มีนาคม  2561
22 มีนาคม 2561 ทีม PR & Marketing พบสื่อมวลชนขอขอบคุณ คุณหนึ่ง พิกุล จันทวิชญสุทธิ์หนังสือพิมพ์"บ้านเมือง" เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้การต้อนรับ ทีม PR & Marketing TK. Palace Hetel & Convention อย่างอบอุ่นค่ะ

ข่าวประจำวันที่  22   มีนาคม  2561
ในนาม TK. Palace Hotel & Convention  นำโดย คุณ ภัทรานิษฐ์ ถิระประเสริฐชัย และทีม PR & Marketing ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 38 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า ก้าวเข้าสู่ปีที่ 39 ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ค่ะ

22 มีนาคม 2561 นายมรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานพร้อมกับเป็นผู้ดำเนินการรับความคิดเห็น ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ โดยกองกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ จัดขึ้นในที่ 22 มีนาคม 2561 ห้องทีเค.คอนเวนชั่น โรงแรมทีเค.พาเลซโฮเทล&คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
Credit: รูปภาพจากกองกฏหมาย กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวประจำวันที่  20   มีนาคม  2561
ขอขอบคุณ นายจตุพร บุรุษพัฒน์เ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประธานพิธีเปิด โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นอย่างสูงนะคะ ที่ให้ทาง โรงแรม ทีเค. พาเลซ โฮเทล & คอนเวนชั่น ได้ดูแลและให้บริการหน่วยงานของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ดูแลและให้บริการในโอกาสต่อไปค่ะ

ข่าวประจำวันที่  20   มีนาคม  2561
ขอขอบคุณ นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง  ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ประธานพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการใช้รับจ้างรมยากำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร” หน่วยงาน“กรมวิชาการเกษตร”  เป็นอย่างสูงนะคะ ที่ให้ทาง โรงแรม ทีเค. พาเลซ โฮเทล & คอนเวนชั่น ได้ดูแลและให้บริการหน่วยงานของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ดูแลและให้บริการในโอกาสต่อไปค่ะ

ข่าวประจำวันที่  19   มีนาคม  2561
ขอขอบคุณ นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ ท่านรองอัยการสูงสุดประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานในรูปแบบอัยการประสานสหวิชาชีพ และชุมชนร่วมขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และสำนักการอัยการสูงสุด เป็นอย่างสูง ที่ให้ทางโรงแรม ทีเค. พาเลซ โฮเทล & คอนเวนชั่น ได้ดูแลและให้บริการหน่วยงานของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ดูแลและให้บริการในโอกาสต่อไปค่ะ

16   มีนาคม   2561   นาย อภินันท์ โรจนะกาจ     bOperations Director , Roof Business, SCG CBM บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด (SCG GROUP) ได้เป็นประธานเปิดงาน O-BPD KAIZEN DAY 2018 ห้องทีเค.คอนเวนชั่นและได้มีงานจัดนิทรรศกาล งานนวัตกรรมต่างๆ ฯลฯ อีกหลายห้องฟังก์ชั่น ทางโรงแรมฯ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจให้เรา ได้ดูแลบริการหน่วยงานของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้หน่วยงานของท่านในโอกาสต่อไปค่ะ งเทพฯ

 

ข่าวประจำวันที่  16   มีนาคม  2561
ในนามของโรงแรม TK. Palace Hotel & Convention นำทีมโดย คุณสุชาดา พุทธเจริญ และทีมงานฝ่ายขาย ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา "กรมการข้าว" ครอบรอบ 12 ปี

ข่าวประจำวันที่   15   มีนาคม  2561
ขอขอบคุณ นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ท่านรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปรับปรุงเกณฑ์คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน และคณะหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นอย่างสูงนะคะที่ไว้วางใจมาใช้บริการทางโรงแรมทีเค. พาเลซ โฮเทล & คอนเวนชั่น ของเรานะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02 574 1588 (ฝ่ายขายค่ะ)

ข่าวประจำวันที่  14  มีนาคม  2561
ขอขอบคุณ คุณธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ”องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี” เป็นอย่างสูงนะคะที่ไว้วางใจมาใช้บริการทางโรงแรมทีเค.พาเลซ โฮเทล & คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นะคะ
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02 574 1588 (ฝ่ายขายค่ะ)

ข่าวประจำวันที่  12  มีนาคม  2561
คุณสุชาดา พุทธเจริญ และคุณสมเกียรติ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ให้การต้อนรับ คุณวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและคณะ”สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี” ที่ได้เดินทางมาเปิดงาน Dinner Talk : จังหวัดฉลาด Smart Province   ขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจมาใช้บริการทางโรงแรมทีเค.พาเลซ โฮเทล & คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นะคะ
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02 574 1588 ฝ่ายขายยินดีให้บริการค่ะ

ข่าวประจำวันที่ 10 มีนาคม 2561

ขอขอบคุณหน่วยงาน "กรมการจัดหางาน" อีกหนึ่งหน่วยงานในวันนี้ที่ให้ความไว้วางใจกับทางโรงแรม ได้ดูแลและบริการหน่วยงานของท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้หน่วยงานของท่านในโอกาสต่อไปค่ะ