14 ธันวาคม 2560 นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และจัดการสินค้า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมเป็นวิทยากรพิเศษ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการผลิตพืชตระกูลถั่ว เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร" โดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 ห้องแวนด้า 3 โรงแรมทีเค.พาเลซ โฮเทล & คอนเวนชั่น ถนน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ