21 ธันวาคม 2560 นางสาว จันทร์เพ็ญ จิตร์วิวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการฝึกอบรมตรวจพิสูจน์เบื้องต้น สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ปราบปรามและบังคับใช้กฏหมายยาเสพติด"จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560ห้องราชาวดี โรงแรมทีเค.พาเลซ โฮเทล &คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

19 ธันวาคม 2560 คุณธีระพัฒน์ พันธุ์เสงี่ยม รองประธานกรรมการ โรงแรมทีเค.พาเลซฯ ,ตัวแทนฝ่ายบริหาร และพนักงาน ได้เข้ามอบข้าวสาร จำนวน 300 ถุง แด่เขตหลักสี่ เนื่องในวโรกาสจะเข้าเทศกาลปีใหม่ แก่เจ้าหน้าที่เขตหลักสี่ โดยมี นางขจีรัตน์ เจนาคม ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมตัวแทนเจ้าหน้าที่ได้ทำการรับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่าย และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่หลักสี่

 

18 ธันวาคม 2560 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เดินทางมาเป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการตรวจสอบวิเคราะห์เชื่อมโยง และรวบรวมพยานหลักฐานทางการเงิน" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมทีเค.พาเลซ โฮเทล & คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯะ กรุงเทพฯ