ข่าวสารประจำเดือน สิงหาคม 2561

ข่าวประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2561

นายแพทย์จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนักสื่อสารประชาสัมพันธ์หลักประกันสุขภาพ โดยมีตัวแทนผู้สื่อข่าวจากจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ณ ห้องไฮเดรนเยีย 2 อาคารแกรนด์ คอนเวนชั่น โรงแรมทีเค พาเลซ แกรนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ

 

ข่าวประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2561

นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 3 เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวไปใช้กับผู้กระทำผิด รุ่นที่ 1 ณ ห้องไฮเดรนเยีย อาคารแกรนด์ คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น

ข่าวประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2561

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูป ณ อาคารแกรนด์ คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ข่าวประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2561

ผู้เข้าร่วมงานโครงการเตรียมความพร้อมกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานคร เพื่อรับพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ อาคารแกรนด์ คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ

ข่าวประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2561

คุุณประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความเป็นเลิศและการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ โดยมี คุณณรงค์ คู่บารมี ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องไฮเดรนเยีย 1 อาคารแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น

ข่าวประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2561

คุณพิสุทธิ์ ศรีขจร อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความร่วมมือด้านการยุติธรรมของศาลล้มละลายกลางกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” มี คุณประธาน ทัศนปริชญานนท์ เลขานุการศาลล้มละลายกลาง กล่าวรายงาน คุณ กำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลล้มละลายกลาง กล่าวแนะนำวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมี แขกผู้มีเกียรติร่วมเสนอแนะและอภิปรายในครั้งนี้จำนวนมาก ณ ห้องไฮเดรนเยียร์ 1 อาคารแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ

 

ข่าวประจำวันที่่ 1 สิงหาคม 2561

คุณอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานจัดอบรม “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 โดยมี คุณศิริรัตน์ ขวัญกิจวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มฝึกอบรม กล่าวเปิดงาน ณ ห้องไฮเดรนเยีย 2 อาคาร แกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น